สั่งซื้อคลิก!!

ดาวน์โหลด / Download

พื้นที่บริการสำหรับการดาวน์โหลด ให้ลูกค้าอัพเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆ ของกล่อง ไฟล์ตาราง การออกอากาศ รวมไปถึงผังรายการของ จีเอ็มเอ็ม แซท (GMM Z) ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถ ดาวน์โหลดไปใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว

ชื่อไฟล์
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
Firmware สำหรับกล่อง GMM Z Stream

ขั้นตอนการปรับปรุงโปรแกรมเครื่อง GMM Z STREAM

1. ดาวน์โหลดไฟล์ GMMZ_ZIP_V2.0_20160922_(final).zip จาก web www.gmmz.tv/download.php
2. Copy ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาลงใน USB
3. เสียบ USB จากนั้นทำการเปิดเครื่อง เลือกเมนู “ตั้งค่า”
4. เลือก “อัพเดทระบบ”
5. เลือก “Local อัพเกรด”
6. เลือกหัวข้อ “Select”
7. เลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลด “GMMZ_ZIP_V2.0_20160922_(final).zip”
8. เลือก “Update”
9. ยืนยันการ update จากนั้นรอเครื่องปรับปรุงซอฟแวร์จนเสร็จ

 

 

download
Firmware สำหรับ เครื่องเล่น MP3 KARAOKE GMM Z STAR

วิธี Update Firmware สำหรับ เครื่องเล่น MP3 KARAOKE GMM Z STAR

1. Download Firmware จาก Website
2. เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกจาก Folder
3. Copy File ที่แตกออกจาก Folder ใส่ USB
4. เปิดเครื่อง ทำการเสียบ USB ที่ช่อง USB
5. รอจนกว่าโปรแกรมจะทำการ Update เรียบร้อย ไฟจะดับโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการ Restart เครื่อง
6. ถอด USB ออกจากตัวเครื่อง
7. เปิดเครื่องอีกครั้งและสามารถใช้งานได้ตามปกติ
 

 

 

 

download
Firmware สำหรับกล่อง HD SLIM และ HD WISE

วิธีการ update Firmware สำหรับกล่อง HD SLIM และ HD WISE

1. Download Firmware จาก Website
2. เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกจาก Folder
3. Copy File ที่แตกออกจาก Folder ใส่ USB
4. เปิดกล่องรับสัญญาณ และ เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
5. กดปุ่ม Menu ที่รีโมท
6. เลือกหัวข้อ “เครื่องมือ” หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ “ปรับปรุงผ่าน USB” และ กดปุ่ม OK ที่รีโมท
7. โหมดปรับปรุงให้เลือกเป็น “All Code”
8. ตรวจสอบชื่อ File Firmware “HDslim-wise_20032018.abs”
9. เมื่อเลือกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้ว ให้เลือก “เริ่ม” และ กดปุ่ม OK ที่รีโมท
 

download
Application PrimeTime บนกล่อง GMM Z STREAM

ขั้นตอนการปรับปรุง Application PrimeTime บนกล่อง GMM Z STREAM

1. ดาวน์โหลดไฟล์ PrimeTime_1.1.10.apk จาก web www.gmmz.tv/download.php
2. Copy ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาลงใน USB
3. เสียบ USB จากนั้นทำการเปิดเครื่อง เลือกเมนู “แอป”
4. เลือก “AppInstaller”
5. เลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลด “PrimeTime_1.1.10.apk” จาก USB
6. เลือก “ติดตั้ง”
7. เลือก "เสร็จสิ้น"
 

download
FirmWare Update HD Lite V.7

FirmWare Update กล่อง HD Lite 

วิธีการ Update Firmware กล่อง HD LITE

 • 1. Download Firmware จาก Website
 • 2. เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกจาก Folder .zip
 • 3. Copy File ที่แตกออกจาก Folder ใส่ USB
 • 4. เปิดกล่องรับสัญญาณ และ เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
 • 5. กดปุ่ม Menu ที่รีโมท
 • 6. เลือกหัวข้อ “เครื่องมือ” หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ “ปรับปรุงโปรแกรมผ่าน USB” และ กดปุ่ม OK ที่รีโมท
 • 7. โหมดปรับปรุงให้เลือกเป็น “All Code”
 • 8. ตรวจสอบชื่อ File Firmware “__ota_recover_all”
 • 9. เมื่อเลือกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้ว ให้เลือก “เริ่ม” และ กดปุ่ม OK ที่รีโมท
   

หมายเหตุ

 • 1. ห้ามแก้ไขชื่อ File Firmware เด็ดขาด
 • 2. ห้ามใส่ File Firmware ไว้ใน Folder เด็ดขาด
 • 3. USB ที่ใช้ต้องเป็น Format FAT32 เท่านั้น
 • 4. เมื่อ Update Firmware เสร็จสิ้น ให้ถอด USB ออกจากกล่องรับสัญญาณ
download   downloadไฟล์ ZIP    ไฟล์ ZIP
FirmWare Update HD White V.112

FirmWare Update กล่อง HD White 

ดูวิธีการอัพเดต

download
OTA Recover

Software นี้ ใช้สำหรับแก้ปัญหาในกรณีที่เครื่อง HD Lite ค้าง ขณะ OTA เท่านั้น

หมายเหตุ
1. ห้ามแก้ไขชื่อ File Software เด็ดขาด เพราะจะทำให้กล่องที่มีปัญหา ON ค้าง ไม่สามารถมองเห็น File นี้ได้
2. เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกจาก Folder .zip
3. Copy File ที่แตกแล้วใส่ USB
4. ห้ามใส่ File Software ไว้ใน Folder
5. USB ที่ใช้ต้องเป็น Format FAT32 เท่านั้น
6. ก่อนทำการต่อ USB เข้ากับกล่อง HD LITE ต้องทำการถอดสายไฟออกจากกล่องรับ สัญญาณก่อน แล้ว    ค่อยต่อสายไฟหลังจากที่ทำการต่อ USB เข้ากับกล่อง HD LITE แล้ว
7. ถ้าหากคุณลูกค้าที่ไม่ได้ประสบปัญหาดังกล่าว Download ไปใช้แล้วจะส่งผลให้เครื่องรับสัญญาณของท่าน     ไม่รับช่องรายการที่เป็นปัจจุบัน

วิธีการแก้ไขอาการ ON ค้าง
เมื่อกล่องเกิดอาการ ON ค้าง ให้แก้ด้วยการ Upgrade SW ใหม่ผ่าน USB โดยวิธีดังนี้
1. Copy File Software _ota_recover_all.abs ลง USB
2. ต่อ USB เข้ากับกล่อง HD LITE
3. ต่อสายไฟกล่อง HD LITE
4. กล่องฯ จะทำการ download Software อัตโนมัติ ให้ลูกค้ารอจนกล่องทำการ download Software ครบ    100%
5. กล่องฯ จะทำการ Reboot อัตโนมัติ จนเข้าหน้าช่องรายการ

download
File ช่องรายการ White HD

วิธีการ Update ช่องรายการ กล่อง HD WHITE

 • 1. Download File ช่องรายการ จาก Website 
 • 2. เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกจาก Folder .zip
 • 3. Copy File ที่แตกออกจาก Folder ใส่ USB
 • 4. เปิดกล่องรับสัญญาณ และ เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
 • 5. กดปุ่ม Menu ที่รีโมท
 • 6. เลือกหัวข้อ “การติดตั้ง”
 • 7. เลือกหัวข้อ “จัดการช่องรายการ”
 • 8. เลือกหัวข้อ "โหลดข้อมูลจาก USB" 
 • 9. เลือก File ที่ต้องการ update และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
download