สั่งซื้อคลิก!!

คำถามที่พบบ่อย / FAQ

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
1.
Q: วิธีการใช้ไมค์คาราโอเกะ GMM Z STAR
A:          
       
2.
Q: วิธีตั้งค่ารีโมทแอร์เมาส์ GMM Z STREAM มี 2 วิธี ดังนี้
A:    
  • การตั้งค่าแบบรีเซ็ทค่าโรงงาน

1. ถอด USB ออกจากกล่อง
2. ถอดถ่านออกจากรีโมททั้ง 2 ก้อน
3. ใส่ถ่านรีโมทเข้าไปใหม่
4. เสียบ USB เข้าไปใหม่
5. กดปุ่ม OK    และปุ่ม BACK    พร้อมกันค้างไว้จนไฟกะพริบแล้วปล่อยมือ
6. เมื่อไฟหยุดกะพริบรีโมทแอร์เมาส์จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

   
  • ตั้งค่าศูนย์ของลูกศรแอร์เมาส์ให้นิ่ง ไม่เลื่อนเอง

1. ถอดถ่านออกจากรีโมท 1 ก้อน
2. ระหว่างที่ใส่ถ่านกลับเข้าไป ให้กดปุ่ม ค้างไว้จนไฟกระพริบ
3. วางรีโมทให้ตรงกับโทรทัศน์ โดยไม่ขยับตัวรีโมท เพื่อให้รีโมททำการตั้งศูนย์
4. เมื่อไฟหยุดกะพริบรีโมทแอร์เมาส์จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

       
3.
Q: 3 ขั้นตอน ตั้งค่า OTA ใหม่
A:4.
Q: อุปกรณ์ที่ได้รับภายในกล่องที่ซื้อมามีอะไรบ้าง
A: ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์จะมีอุปกรณ์ คือ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม, รีโมทคอนโทรล, สายสัญญาณภาพ-เสียง แบบ AV สำหรับกล่อง Smart และ Mini และมีสาย HDMI ให้สำหรับกล่อง HD, HD Lite แบตเตอรี่ ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน, ใบรับประกันสินค้า และคู่มือการใช้งานกล่อง
5.
Q: การรับประกันตัวกล่องรับสัญญาณกี่ปี
A: ทางบริษัทฯ ทำการรับประกันกล่องรับสัญญาณ GMM Z เป็นเวลา 1 ปี โดยหากสินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินค้า ซึ่งหากพบว่าอยู่ในระยะเวลาประกันและอยู่ในเงื่อนไข ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้ากล่องใหม่ แล้วส่งกลับไปให้ท่านในระยะเวลาประมาณ 15 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้รับสินค้า
6.
Q: หากกล่องรับสัญญาณมีปัญหาสามารถส่ง (ซ่อม/เคลม) ได้ที่ไหน
A: ท่านสามารถติดต่อกับช่างหรือร้านตัวแทนจำหน่ายที่ทำการติดตั้งกล่องรับสัญญาณให้กับท่าน เพื่อให้ตัวแทนได้ดำเนินการส่งเครื่องรับสัญญาณเข้ามาตรวจซ่อมกับทางบริษัทฯ ผ่าน ตู้ปณ.8 ปณศ.(พ) พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
7.
Q: หากรีโมทชำรุด, เสีย มีรับประกันหรือไม่
A: ทางบริษัทฯ มีการรับประกันการใช้งานเฉพาะเครื่องรับสัญญาณเท่านั้น ในกรณีความเสียหายที่เกิดกับรีโมทคอนโทรล จะไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันด้วย ซึ่งหากรีโมทคอนโทรลของท่านไม่สามารถใช้งานได้ ท่านสามารถหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทีวีดาวเทียมใกล้บ้านท่าน 
8.
Q: หากต้องการซื้อกล่อง GMM Z มารับชมร่วมกับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้ออื่น สามารถทำได้หรือไม่
A: สามารถทำได้ ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กรณีดังนี้
กรณีที่1 : หากต้องการรับชม 2 กล่อง ท่านต้องเปลี่ยนหัวรับสัญญาณ LNB เป็นแบบ 2 ขั้ว (TWINS LNB)  แล้วจึงต่อสายแยกเข้าแต่ละกล่อง
กรณีที่2 : หากต้องการรับชมมากกว่า 2 กล่อง ท่านต้องเปลี่ยนหัวรับสัญญาณ LNB เป็นแบบ 2 ขั้ว (TWINS LNB) จากนั้นต่อเข้ากับ “Multi Switch” ก่อนแยกแต่ละสายเข้าแต่ละกล่อง *หมายเหตุ: กรณีต่อพ่วงมากกว่า 4 จุด ควรใช้ Multi Switch แบบมีไฟเลี้ยง
9.
Q: ทำไมช่องรายการต่างประเทศในบริการเติมช่อง Z PAY TV จึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการที่อยู่ภายในช่องต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
A: เนื่องจาก GMM Z ได้รับสิทธิ์ในการ “เผยแพร่” ช่องบันเทิงต่างประเทศที่ซื้อมาจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ “เท่านั้น” โดยสิทธิ์ใน การบริหารจัดการ คัดเลือกรายการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายการที่อยู่ภายในช่องต่างๆ ยังคงเป็นของบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น ทางบริษัทจะพยายามเต็มที่ในการแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
10.
Q: ในกรณีที่เป็นลูกค้าบริการเติมช่อง Z PAY TV เวลาเกิดปัญหาการรับชมและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ทำไม ลูกค้าจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทุกครั้ง ทั้งๆ ที่ลูกค้าก็จ่ายค่าบริการรายเดือนไปแล้ว
A: เนื่องจาก Z PAY TV เป็นบริการเติมช่อง เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการรับชมช่องบันเทิงที่หลากหลายจากต่างประเทศ นอกเหนือจากช่องที่ดูฟรีได้ในกล่อง GMM Z ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทฯ เรียกเก็บ จึงเป็นเพียงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการช่องบันเทิงจากต่างประเทศที่เพิ่มเติมเข้ามาเท่านั้น มิได้รวมค่าบำรุงรักษา ค่าติดตั้ง ค่าช่าง หรือค่าบริการอื่นๆ เอาไว้ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ค่าบริการ Z PAY TV อยู่ในราคาที่เหมาะสม และคุ้มค่าในการใช้บริการ ซึ่งแตกต่างจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียมบางยี่ห้อ ที่ให้บริการในระบบสมาชิกรายเดือน ที่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นหลังการขาย อาทิ ค่าเช่ากล่อง, ค่าช่าง, ค่าบำรุงรักษา ไว้เรียบร้อยแล้ว 
นอกจากนั้นกล่อง GMM Z ยังเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบเปิด โดยในแต่ละเดือนลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บริการเติมช่อง Z PAY TV หรือไม่ก็ได้ หากเดือนไหนลูกค้าไม่ต้องการใช้บริการ Z PAY TV ลูกค้าก็ยังคงสามารถรับชมช่องทีวีดาวเทียมต่างๆ ที่อยู่ในกล่อง GMM Z ได้ตามปกติ ซึ่งแตกต่างจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียมบางยี่ห้อ ที่ให้บริการในระบบสมาชิกรายเดือน ซึ่งหากลูกค้ามีความประสงค์ยกเลิกการใช้บริการ บริษัทที่ให้บริการจะยึดกล่องรับสัญญาณกลับคืนทันที ทำให้ลูกค้าไม่สามารถรับชมช่องทีวีดาวเทียมต่างๆ ได้