สั่งซื้อคลิก!!

คำถามที่พบบ่อย / FAQ

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
1.
Q: เงื่อนไขการรับประกันกล่องรับสัญญาณดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี
A:
2.
Q: วิธีการใช้ไมค์คาราโอเกะ GMM Z STAR
A:          
       
3.
Q: วิธีตั้งค่ารีโมทแอร์เมาส์ GMM Z STREAM มี 2 วิธี ดังนี้
A:    
  • การตั้งค่าแบบรีเซ็ทค่าโรงงาน

1. ถอด USB ออกจากกล่อง
2. ถอดถ่านออกจากรีโมททั้ง 2 ก้อน
3. ใส่ถ่านรีโมทเข้าไปใหม่
4. เสียบ USB เข้าไปใหม่
5. กดปุ่ม OK    และปุ่ม BACK    พร้อมกันค้างไว้จนไฟกะพริบแล้วปล่อยมือ
6. เมื่อไฟหยุดกะพริบรีโมทแอร์เมาส์จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

   
  • ตั้งค่าศูนย์ของลูกศรแอร์เมาส์ให้นิ่ง ไม่เลื่อนเอง

1. ถอดถ่านออกจากรีโมท 1 ก้อน
2. ระหว่างที่ใส่ถ่านกลับเข้าไป ให้กดปุ่ม ค้างไว้จนไฟกระพริบ
3. วางรีโมทให้ตรงกับโทรทัศน์ โดยไม่ขยับตัวรีโมท เพื่อให้รีโมททำการตั้งศูนย์
4. เมื่อไฟหยุดกะพริบรีโมทแอร์เมาส์จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

       
4.
Q: 3 ขั้นตอน ตั้งค่า OTA ใหม่
A:5.
Q: อุปกรณ์ที่ได้รับภายในกล่องที่ซื้อมามีอะไรบ้าง
A: ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์จะมีอุปกรณ์ คือ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม, รีโมทคอนโทรล, สายสัญญาณภาพ-เสียง แบบ AV สำหรับกล่อง Smart และ Mini และมีสาย HDMI ให้สำหรับกล่อง HD, HD Lite แบตเตอรี่ ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน, ใบรับประกันสินค้า และคู่มือการใช้งานกล่อง
6.
Q: การรับประกันตัวกล่องรับสัญญาณกี่ปี
A: ทางบริษัทฯ ทำการรับประกันกล่องรับสัญญาณ GMM Z เป็นเวลา 1 ปี โดยหากสินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินค้า ซึ่งหากพบว่าอยู่ในระยะเวลาประกันและอยู่ในเงื่อนไข ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้ากล่องใหม่ แล้วส่งกลับไปให้ท่านในระยะเวลาประมาณ 15 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้รับสินค้า
7.
Q: หากกล่องรับสัญญาณมีปัญหาสามารถส่ง (ซ่อม/เคลม) ได้ที่ไหน
A: ท่านสามารถติดต่อกับช่างหรือร้านตัวแทนจำหน่ายที่ทำการติดตั้งกล่องรับสัญญาณให้กับท่าน เพื่อให้ตัวแทนได้ดำเนินการส่งเครื่องรับสัญญาณเข้ามาตรวจซ่อมกับทางบริษัทฯ ผ่าน ตู้ปณ.8 ปณศ.(พ) พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
8.
Q: หากรีโมทชำรุด, เสีย มีรับประกันหรือไม่
A: ทางบริษัทฯ มีการรับประกันการใช้งานเฉพาะเครื่องรับสัญญาณเท่านั้น ในกรณีความเสียหายที่เกิดกับรีโมทคอนโทรล จะไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันด้วย ซึ่งหากรีโมทคอนโทรลของท่านไม่สามารถใช้งานได้ ท่านสามารถหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทีวีดาวเทียมใกล้บ้านท่าน 
9.
Q: หากต้องการซื้อกล่อง GMM Z มารับชมร่วมกับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้ออื่น สามารถทำได้หรือไม่
A: สามารถทำได้ ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กรณีดังนี้
กรณีที่1 : หากต้องการรับชม 2 กล่อง ท่านต้องเปลี่ยนหัวรับสัญญาณ LNB เป็นแบบ 2 ขั้ว (TWINS LNB)  แล้วจึงต่อสายแยกเข้าแต่ละกล่อง
กรณีที่2 : หากต้องการรับชมมากกว่า 2 กล่อง ท่านต้องเปลี่ยนหัวรับสัญญาณ LNB เป็นแบบ 2 ขั้ว (TWINS LNB) จากนั้นต่อเข้ากับ “Multi Switch” ก่อนแยกแต่ละสายเข้าแต่ละกล่อง *หมายเหตุ: กรณีต่อพ่วงมากกว่า 4 จุด ควรใช้ Multi Switch แบบมีไฟเลี้ยง
10.
Q: ทำไมช่องรายการต่างประเทศในบริการเติมช่อง Z PAY TV จึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการที่อยู่ภายในช่องต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
A: เนื่องจาก GMM Z ได้รับสิทธิ์ในการ “เผยแพร่” ช่องบันเทิงต่างประเทศที่ซื้อมาจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ “เท่านั้น” โดยสิทธิ์ใน การบริหารจัดการ คัดเลือกรายการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายการที่อยู่ภายในช่องต่างๆ ยังคงเป็นของบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น ทางบริษัทจะพยายามเต็มที่ในการแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้