สั่งซื้อคลิก!!

 

ผังช่องรายการ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560

 

ผังช่องรายการระบบ C - Band      ผังช่องรายการระบบ KU - Band

 
*สีฟ้าสามารถรับชมได้ทุกกล่อง
*สีดำรับชมได้เฉพาะกล่อง HD และ HD Lite