สั่งซื้อคลิก!!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "เที่ยวสุดฟินบินท่องโลก"

ประกาศผลรางวัลจากกิจกรรม "เที่ยวสุดฟินบินท่องโลก" : 

รางวัลที่ 1 Trip ท่องเที่ยวตุรกี-มิลาน 2 รางวัล  

ชื่อ - สกุล จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1. คุณนภัสรพี จันที ขอนแก่น 099-364-46XX
2. คุณพันธ์พงษ์ วงศ์หล่อ กรุงเทพ 089-676-65XX

 

รางวัลที่ 2 Iphone6 3 รางวัล  

ชื่อ - สกุล จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1. คุณธวัชชัย ตรีนิธิรัตนกุล ระยอง 085-196-48XX
2. คุณเกียรติศักดิ์ ป้อสาย เชียงใหม่ 082-481-18XX
3. คุณกรวรา ช่างสาร กรุงเทพ 081-988-19XX

 

รางวัลที่ 3 LED TV 32 นิ้ว 15 รางวัล  

ชื่อ - สกุล จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1. คุณวิศรุต อนุรักษ์แดนไทย สุโขทัย 098-678-76XX
2. คุณพิเชฐ พรพิพัฒน์สกุล กรุงเทพ 086-783-71XX
3. คุณอภิรดี งามไสว จันทบุรี 086-774-06XX
4. คุณกนกกานต์ อัศวสันติ กรุงเทพ 092-403-99XX
5. คุณวิศิษฐ์ สุตันไชยนนท์ กรุงเทพ 090-198-52XX
6. คุณสรคม มงคลอุปถัมภ์ กรุงเทพ 089-448-65XX
7. คุณรังสรรค์ ดาวจร  เชียงใหม่ 085-716-26XX
8. คุณพนัชกร วาสนะโชติ นนทบุรี 085-555-42XX
9. คุณอมรเทพ กมลศักดิ์กำจร กรุงเทพ 082-366-99XX
10. คุณอุเทน วงศ์วัยรักษ์ นนทบุรี 081-245-58XX
11. คุณกิตติยาภรณ์ ปะนาเส บุรีรัมย์ 087-604-98XX
12. คุณสุรพล โพทะยะ ปทุมธานี 094-343-82XX
13. คุณกิตติศักดิ์ เฮงสว่าง กรุงเทพ 081-457-78XX
14. คุณศิริลักษณ์ แตงอ่อน ประจวบคีรีขันธ์ 092-819-39XX
15. คุณเศกสรร ศิริพานิช พิษณุโลก 084-820-02XX