สั่งซื้อคลิก!!

ประกาศผลรางวัลกิจกรรมสร้อยคอทองคำ ครั้งที่ 13

ประกาศผลรางวัลกิจกรรมสร้อยคอทองคำ ครั้งที่ 13

ประกาศผลรางวัลสร้อยคอทองคำจากกิจกรรม "ฉลองกล่องมินิโกลด์ ลุ้นทองทุกสัปดาห์" : 

รายชื่อผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้  

ชื่อ - สกุล จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1. คุณเดชา โคตรสมบัติ สกลนคร 092-912-63XX
2. คุณสิทธิพงษ์ ทาศรี กทม. 097-132-99XX
3. คุณสุรินทร์ วิรัชพงษ์ ชลบุรี 089-099-94XX
4. คุณรัฐเขต ใจเด็ด กทม. 084-424-62XX
5. คุณชัญญาณัฐ เศรษฐปฏิเวช กทม. 086-411-57XX
6. คุณอดิสรณ์ อันสงคราม ขอนแก่น 092-650-59XX
7. คุณดุลย์ทัศน์ กุณา เชียงใหม่ 093-328-99XX

 

GMM Zประกาศผลรางวัลสร้อยคอทองคำจากกิจกรรม "ฉลองกล่องมินิโกลด์ ลุ้นทองทุกสัปดาห์" : ครั้งที่ 1 

GMM Zประกาศผลรางวัลสร้อยคอทองคำจากกิจกรรม "ฉลองกล่องมินิโกลด์ ลุ้นทองทุกสัปดาห์" : ครั้งที่ 2 

GMM Zประกาศผลรางวัลสร้อยคอทองคำจากกิจกรรม "ฉลองกล่องมินิโกลด์ ลุ้นทองทุกสัปดาห์" : ครั้งที่ 3 

GMM Zประกาศผลรางวัลสร้อยคอทองคำจากกิจกรรม "ฉลองกล่องมินิโกลด์ ลุ้นทองทุกสัปดาห์" : ครั้งที่ 4 

GMM Zประกาศผลรางวัลสร้อยคอทองคำจากกิจกรรม "ฉลองกล่องมินิโกลด์ ลุ้นทองทุกสัปดาห์" : ครั้งที่ 5 

GMM Zประกาศผลรางวัลสร้อยคอทองคำจากกิจกรรม "ฉลองกล่องมินิโกลด์ ลุ้นทองทุกสัปดาห์" : ครั้งที่ 6 

GMM Zประกาศผลรางวัลสร้อยคอทองคำจากกิจกรรม "ฉลองกล่องมินิโกลด์ ลุ้นทองทุกสัปดาห์" : ครั้งที่ 7

GMM Zประกาศผลรางวัลสร้อยคอทองคำจากกิจกรรม "ฉลองกล่องมินิโกลด์ ลุ้นทองทุกสัปดาห์" : ครั้งที่ 8

GMM Zประกาศผลรางวัลสร้อยคอทองคำจากกิจกรรม "ฉลองกล่องมินิโกลด์ ลุ้นทองทุกสัปดาห์" : ครั้งที่ 9

GMM Zประกาศผลรางวัลสร้อยคอทองคำจากกิจกรรม "ฉลองกล่องมินิโกลด์ ลุ้นทองทุกสัปดาห์" : ครั้งที่ 10

GMM Zประกาศผลรางวัลสร้อยคอทองคำจากกิจกรรม "ฉลองกล่องมินิโกลด์ ลุ้นทองทุกสัปดาห์" : ครั้งที่ 11

GMM Zประกาศผลรางวัลสร้อยคอทองคำจากกิจกรรม "ฉลองกล่องมินิโกลด์ ลุ้นทองทุกสัปดาห์" : ครั้งที่ 12

GMM Zประกาศผลรางวัลสร้อยคอทองคำจากกิจกรรม "ฉลองกล่องมินิโกลด์ ลุ้นทองทุกสัปดาห์" : ครั้งที่ 13