สั่งซื้อคลิก!!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "บัตรสวนน้ำซานโตรินี"

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์
1  กนลรัตน์. สุขมาก Kanondate2010@hotmail.com 08-1561-5xxx
2  กมลชนก  เอี่ยมชัย Kookkie14685@hotmail.com 09-4770-9xxx
3  เขมณัฏฐ์ ภัทรศรัณย์พร kp_2709@hotmail.com 08-3915-8xxx
4  จุฑารัตน์ หนูขาว marthaluckyone@gmail.com 09-2023-6xxx
5  ญาณิศา จิตรชุ่ม klong_8879@hotmail.com 08-8825-5xxx
6  ณัฐชัย-แก้วแพ Balldpupr49@gmail.com 08-8297-4xxx
7  ณัฐณิชา  เวียงทอง Nut_teddybear@hotmail.com 08-1135-0xxx
8  ธนาวุฒิ นามคันที fifadragon1999@hotmail.com 09-0584-3xxx
9  นิพร หล๊ะหมูด dang88761@hotmail.com 08-2269-9xxx
10  โบตั๋น  เมืองโคตร Botan.peony31@gmail.com 09-8541-5xxx
11  พรไพลิน อินทร์หนู coupter@hotmail.com 08-7598-4xxx
12  พินทุสร งามพงษ์พันธ์ Pinthusorn_23@hotmail.com 08-1923-0xxx
13  เมษ์ คาโนวา mey100@hotmail.com 08-1888-8xxx
14  ศศิธร  ฉายาพัชระ hisomwang@gmail.com 08-1616-1xxx
15  อนุพงษ์ เอี่ยมมีชัย kun.tam-tong_@hotmail.com 08-1482-8xxx

ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 2559

ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ คุณไพโรจน์ (ซัน) โทรศัพท์ 02-836-7168

ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2559 นี้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล