สั่งซื้อคลิก!!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "GMM Z แจกความสุข ส่งท้ายลมหนาว บัตรที่พัก The Bloom by TV Pool"

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์
1 ณัฐกรณ์ ชูช่วย 09-1590-xxxx n.choochouy@gmail.com
2 ธนรัตน์ อำนวยผล 08-5058-xxxx  darktama@hotmail.com
3 ธัญญลักษณ์ แก้วแจ่ม 08-5321-xxxx netiiz-candy@hotmail.com
4 นงนภัส ภัครกุลนนท์ 08-9896-xxxx look_meaw_tua_noi@hotmail.com
5 นิติ ธีรวิโรจน์ 08-1789-xxxx vj_toey@hotmail.com
6 ปรีดิ์เปรม จิตรเกษมสุข 08-1581-xxxx Preprem_pond@hotmail.com
7 ปิยรัตน์ ปริธนาพร 08-1015-xxxx besoi3@gmail.com
8 ภัทรานิษฐ์ ไชยศิลป์ 09-0665-xxxx Iamp@windowlive.com
9 รณิดา เพิ่มพูล 08-9896-xxxx ranida_pp@hotmail.com
10 วนัญญา พิลารักษ์ 08-9985-xxxx vanunya07@yahoo.com
11 วิชิต สิทธิโสม 08-1938-xxxx neung23@gmail.com
12 วิรัช ชลายนนาวิน 08-9897-xxxx Sweet_Matoom@hotmail.com
13 สิริเพ็ญ พุกแจงงาม 09-3889-xxxx melody.naam@gmail.com
14 สุภารัตน์ แตงจันทร์ 08-1598-xxxx suparat.tj@hotmail.com
15 อภินันท์ จินตนนท์ 08-6363-xxxx waw_wawryice@hotmail.com
16 เอนก เพิ่มพูล 08-4322-xxxx anekpp@gmail.com