สั่งซื้อคลิก!!

แก้ไขปัญหาการรับชมช่อง 3 HD และช่อง TPBS HD

แก้ไขปัญหาการรับชมช่อง 3 HD และช่อง TPBS HD

          ขณะนี้ทาง GMM Z ได้แก้ไขปัญหาการรับชมช่อง 3 HD และช่อง TPBS HD โดยการขึ้นช่องความถี่สำรองในระบบ SD
ไว้ที่หมายเลข 401 - 409 หากท่านที่ไม่สามารถรับชมความถี่ HD จากหมายเลข 1-36 ได้ขอให้เปลี่ยนช่องมารับชมที่ความถี่
สำรองแทน ถ้ากล่องไหนยังไม่มี ให้กด 9988 หรือถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่เพื่อรับ OTA ใหม่ได้เลยค่ะ โดยการอัพเดทครั้งนี้
มีผลเฉพาะกล่อง GMM Z HD, GMM Z HD Lite และ GMM Z Slim เท่านั้น