สั่งซื้อคลิก!!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม GMM Z กรอกปุ๊บ ลุ้นปั๊บ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม GMM Z กรอกปุ๊บ ลุ้นปั๊บ

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกๆท่าน กับกิจกรรม GMM Z กรอกปุ๊บ ลุ้นปั๊บ รับพาวเวอร์แบงค์ฟรี!!! บน LINE Official GMM Grammy ด้วยนะค้าา

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 กนกพร พูลสวัสดิ์
2 กัลยรัตน์ ขันชะรี
3 กุลธิดา ตุ่มทอง
4 ชาลิสา เธียรเจริญ
5 ชุมนุมพร บุญยัง
6 ฐิติรัตน์ เกษมวงศ์
7 ธนกฤต ศุภพันธุ์
8 ธนภัทร ทานะเวชกุล
9 นรัญภรณ์ ดาวเจริญพร
10 นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์
11 นิษฐา เตชรุ่งถวืล
12 เบญญาภา เพียรพิริยะ
13 ปัณณธร เพ็ญศิริพันธ์
14 ปัทมาภรณ์ ศรีอิทยาจิต
15 ผ่องเพ็ญ จงสูงเนิน
16 พิพัฒน์พงศ์ พุ่มพวง
17 พิมพ์นภา พลมนตรี
18 ภาสกร โอภาสพิทยุตม์
19 มธุรส วันทนะสมบัติ
20 มารุต สมบุญพล
21 วสันต์ ชีวาสุขถาวร
22 สถาพร วงศ์ทองชูสกุล
23 สมฤทัย ไทยนิยม
24 สรวิศ ชมปรารภ
25 สุธิชา ภิรมย์นุ่ม
26 สุรดา ธรรมผล
27 อรพิน ทองมา
28 อรสา อ่องประเสริฐ
29 อาทิตยา พันธ์ชัย
30 อานนท์ ปิ่นสุภา

 

ของรางวัลจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่ง หากรายละเอียดสำหรับการจัดส่งไม่ครบถ้วน