ดาวน์โหลด

พื้นที่บริการสำหรับการดาวน์โหลด ให้ลูกค้าอัพเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆ ของกล่อง ไฟล์ตาราง การออกอากาศ รวมไปถึงผังรายการของ จีเอ็มเอ็ม แซท (GMM Z) ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถ ดาวน์โหลดไปใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว

**ในกรณีที่ดาวน์โหลดผ่าน Google Chrome ไม่ได้สามารถดาวน์โหลดผ่าน Internet explorer หรือ Firefox

ดาวน์โหลด Firmware กล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี / ไมค์คาราโอเกะ

ชื่อไฟล์

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

1. Firmware สำหรับ GMM Z Stream V.3 

วิธี Update Firmware สำหรับ GMM Z Stream V.3
1. Download Firmware จาก Website
2. เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกจาก Folder Copy ไฟล์ “ STREAM V.3.zip” ไปวางใน USB
3. เปิดเครื่อง ทำการเสียบ USB ที่ช่อง USB
4. เลือกเมนู All App จากนั้น เลือก Update & Backup
5. กดปุ่ม Select เพื่อเลือกไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดลง USB
6. กดเครื่องหมายถูก ที่ช่อง Wipe Data จากนั้นกดปุ่ม Update
7. รอจนกว่าโปรแกรมจะทำการ Update เรียบร้อย ไฟจะดับโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการ Restart เครื่อง

2. Application PrimeTime บนกล่อง GMM Z STREAM

ขั้นตอนการปรับปรุง Application PrimeTime บนกล่อง GMM Z STREAM

1. ดาวน์โหลดไฟล์ PrimeTime_1.1.10.apk จาก web www.gmmz.tv/download.php
2. Copy ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาลงใน USB
3. เสียบ USB จากนั้นทำการเปิดเครื่อง เลือกเมนู “แอป”
4. เลือก “AppInstaller”
5. เลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลด “PrimeTime_1.1.10.apk” จาก USB
6. เลือก “ติดตั้ง”
7. เลือก "เสร็จสิ้น"

3. Firmware สำหรับกล่อง GMM Z X-Tream

วิธีการ update Firmware สำหรับกล่อง GMM Z X-Tream

*แก้ไขการค้นหา LNB Ku universal อัตโนมัติ

 1. Download Firmware จาก Website
 2. เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้ว ให้ Copy ไฟล์ใส่ลง USB ชื่อไฟล์ "p230-ota-20200228.zip" (ไม่ต้องแตกไฟล์)
 3. เสียบ USB เข้ากับเครื่องรับสัญญาณ
 4. เข้าหน้า Home เลือก "ตั้งค่า" และเลือก "อัพเดท"
 5. เลือก "LocalUpgrade"
 6. เลือก ชื่อไฟล์ "p230-ota-20200228.zip"
 7. เลือก "Wipe data" และ "Wipe media" และ กด Install

4. Firmware สำหรับ เครื่องเล่น MP3 KARAOKE GMM Z STAR

วิธี Update Firmware สำหรับ เครื่องเล่น MP3 KARAOKE GMM Z STAR

1. Download Firmware จาก Website
2. เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกจาก Folder
3. Copy File ที่แตกออกจาก Folder ใส่ USB
4. เปิดเครื่อง ทำการเสียบ USB ที่ช่อง USB
5. รอจนกว่าโปรแกรมจะทำการ Update เรียบร้อย ไฟจะดับโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการ Restart เครื่อง
6. ถอด USB ออกจากตัวเครื่อง
7. เปิดเครื่องอีกครั้งและสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ดาวน์โหลด Firmware กล่องรับสัญญาณดาวเทียม

ชื่อไฟล์

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

1. Firmware Update HD Smile V0.08

 วิธีกาs update Firmware สำหรับกล่อง HD Smile

*ใช้ได้กับกล่องรับสัญญาณ HD Smile เท่านั้น

1. Download Firmware จาก Website “flash_8m.bin”
2. เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกจาก Folder
3. Copy File ที่แตกออกจาก Folder ใส่ USB (USB ต้อง Format เป็น FAT หรือ FAT32 ก่อน)
4. กดปุ่ม ปิด ที่หน้ากล่องรับสัญญาณ ถอดสายรับสัญญาณ
5. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับกล่องรับสัญญาณ
6. กดปุ่ม เปิด ที่หน้ากล่องรับสัญญาณ และกดปุ่ม CH- ที่หน้ากล่องรับสัญญาณค้างไว้ จนกว่าหน้าจอเครื่องรับจะปรากฎตัว “r” จากนั้นให้ปล่อยมือออกจากปุ่ม
7. ที่หน้าจอกล่องรับสัญญาณจะปรากฎ 00 จนถึง 100 (ข้อระวัง: ห้ามปิดเครื่อง หรือดำเนินการใดๆ ในขณะกำลังอัพเกรดข้อมูล)
8. กล่องรับสัญญาณจะ Reboot อัตโนมัติหลังจากที่อัพเกรดเสร็จสิ้น

2. Firmware สำหรับกล่อง HD Slim-Wise

วิธีการ update Firmware สำหรับกล่อง HD Slim-Wise

*ห้ามนำไป Update HD Wise+

1. Download Firmware จาก Website
2. เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกจาก Folder
3. Copy File ที่แตกออกจาก Folder ใส่ USB
4. เปิดกล่องรับสัญญาณ และ เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
5. กดปุ่ม Menu ที่รีโมท
6. เลือกหัวข้อ “เครื่องมือ” หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ “ปรับปรุงผ่าน USB” และ กดปุ่ม OK ที่รีโมท
7. โหมดปรับปรุงให้เลือกเป็น “All Code”
8. ตรวจสอบชื่อ File Firmware “Slim V80_58_240263.abs”
9. เมื่อเลือกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้ว ให้เลือก “เริ่ม” และ กดปุ่ม OK ที่รีโมท
 

 

3. Firmware สำหรับกล่อง HD Wise Plus 02042020

วิธีการ update Firmware สำหรับกล่อง HD Wise Plus 

1. Download Firmware จาก Website
2. เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกจาก Folder
3. Copy File ที่แตกออกจาก Folder ใส่ USB
4. เปิดกล่องรับสัญญาณ และ เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
5. กดปุ่ม Menu ที่รีโมท
6. เลือกหัวข้อ “เครื่องมือ” หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ “ปรับปรุงผ่าน USB” และ กดปุ่ม OK ที่รีโมท
7. โหมดปรับปรุงให้เลือกเป็น “All Code”
8. ตรวจสอบชื่อ File Firmware “HD wise plus_02042020.abs”
9. เมื่อเลือกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้ว ให้เลือก “เริ่ม” และ กดปุ่ม OK ที่รีโมท

 

 

4. Firmware update HD-Lite DLTV 18052020

วิธีการ Firmware update HD-Lite DLTV 18052020

1.Download Firmware จาก Website

2.เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกจาก Folder.zip

3.Copy File ที่แตกออกจาก Folder ใส่ USB

4.เปิดกล่องรับสัญญาณ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

5.กดปุ่ม Menu ที่รีโมท

6.เลือกหัวข้อ "เครื่องมือ" หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ "ปรับปรุงโปรแกรมผ่าน USB" และกดปุ่ม OK ที่รีโมท

7.โหมดปรับปรุงให้เลือกเป็น "All Code"

8.ตรวจสอบชื่อ File Firmware "HD-Lite DLTV 18052020"

9.เมื่อเลือกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วให้เลือก "เริ่ม" และ กดปุบ 0K ที่รีโมท

หมายเหตุ

1.ห้ามแก้ไขชื่อ File Firmware เด็ดขาด

2.ห้ามใส่ File Firmware ไว้ใน Folder เด็ดขาด

3.USB ที่ใช้ต้องเป็น Format FAT32 เท่านั้น

4.เมื่อ Update Firmware เสร็จสิ้น ให้ถอด USB ออกจากกล่องรับสัญญาณ

 

5. FirmWare Update HD Lite V.8

วิธีการ Update Firmware กล่อง HD LITE

1. Download Firmware จาก Website

2. เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกจาก Folder .zip

3. Copy File ที่แตกออกจาก Folder ใส่ USB

4. เปิดกล่องรับสัญญาณ และ เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

5. กดปุ่ม Menu ที่รีโมท

6. เลือกหัวข้อ “เครื่องมือ” หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ “ปรับปรุงโปรแกรมผ่าน USB” และ กดปุ่ม OK ที่รีโมท

7. โหมดปรับปรุงให้เลือกเป็น “All Code”

8. ตรวจสอบชื่อ File Firmware “__ota_recover_all”

9. เมื่อเลือกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้ว ให้เลือก “เริ่ม” และ กดปุ่ม OK ที่รีโมท

หมายเหตุ

1. ห้ามแก้ไขชื่อ File Firmware เด็ดขาด

2. ห้ามใส่ File Firmware ไว้ใน Folder เด็ดขาด

3. USB ที่ใช้ต้องเป็น Format FAT32 เท่านั้น

4. เมื่อ Update Firmware เสร็จสิ้น ให้ถอด USB ออกจากกล่องรับสัญญาณ

6. HD Lite OTA Recover

Software นี้ ใช้สำหรับแก้ปัญหาในกรณีที่เครื่อง HD Lite ค้าง ขณะ OTA เท่านั้น

หมายเหตุ
1. ห้ามแก้ไขชื่อ File Software เด็ดขาด เพราะจะทำให้กล่องที่มีปัญหา ON ค้าง ไม่สามารถมองเห็น File นี้ได้
2. เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกจาก Folder .zip
3. Copy File ที่แตกแล้วใส่ USB
4. ห้ามใส่ File Software ไว้ใน Folder
5. USB ที่ใช้ต้องเป็น Format FAT32 เท่านั้น
6. ก่อนทำการต่อ USB เข้ากับกล่อง HD LITE ต้องทำการถอดสายไฟออกจากกล่องรับ สัญญาณก่อน แล้ว    ค่อยต่อสายไฟหลังจากที่ทำการต่อ USB เข้ากับกล่อง HD LITE แล้ว
7. ถ้าหากคุณลูกค้าที่ไม่ได้ประสบปัญหาดังกล่าว Download ไปใช้แล้วจะส่งผลให้เครื่องรับสัญญาณของท่าน     ไม่รับช่องรายการที่เป็นปัจจุบัน

วิธีการแก้ไขอาการ ON ค้าง
เมื่อกล่องเกิดอาการ ON ค้าง ให้แก้ด้วยการ Upgrade SW ใหม่ผ่าน USB โดยวิธีดังนี้
1. Copy File Software _ota_recover_all.abs ลง USB
2. ต่อ USB เข้ากับกล่อง HD LITE
3. ต่อสายไฟกล่อง HD LITE
4. กล่องฯ จะทำการ download Software อัตโนมัติ ให้ลูกค้ารอจนกล่องทำการ download Software ครบ    100%
5. กล่องฯ จะทำการ Reboot อัตโนมัติ จนเข้าหน้าช่องรายการ

7. FirmWare Update HD White V.115

วิธีการ update Firmware สำหรับกล่อง HD White 

*ใช้ได้กับกล่องรับสัญญาณ HD White เท่านั้น

1.Download Firmware จาก Website“SW115.AP”

2.เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกจาก Folder

3.Copy File ที่แตกออกจาก Folder ใส่ USB

4.เปิดกล่องรับสัญญาณ และ เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

5.กดปุ่ม Menu ที่รีโมท

6.เลือกหัวข้อ “ตั้งค่าระบบ” หลังจากนั้นเลือก “ปรับปรุงโปรแกรม” เลือก “ปรับปรุงโปรแกรมผ่าน USB” เลือกไฟล์ชื่อ “SW115.AP” กดปุ่ม “OK”

7.เครื่องจะทำการปรับปรุงโปรแกรม และ Reboot อัตโนมัติ เป็นอันเสร็จสิ้น (ในขณะปรับปรุงโปรแกรม ห้ามปิดเครื่อง)

8. Firmware กล่อง HDi Recovery

วิธีการแก้เครื่อง HDi boot ไม่ขึ้น

 1. โหลดไฟล์จากหน้าเวป และแตกไฟล์ zip เพื่อนำไฟล์ "recovery8m_all.bin" ใส่ USB
 2. เสียบ USB ไดรฟ์เข้ากับกล่อง
 3. ถอด-เสียบ สายไฟพาวเวอร์
 4. หลังจากที่เครื่องเปิดขึ้นมาจะพบข้อความดังนี้

“Are you sure to upgrade recovery. rcv?

[Yes] press Ok, [No] press Exit.”

ให้ กดเลือก OK ที่รีโมท

 1. เมื่ออัพเกรดเสร็จครบ 100% จะโชว์ข้อความดังนี้

            Are you sure to upgrade recovery. rcv?

            [Yes] press Ok, [No] press Exit.

            100

            Upgrade finished.

            Plugout usb.

            Reboot.

ให้ถอด USB ไดรฟ์ออก จากนั้นเครื่องจะรีสตาร์ทเองอันโนมัติ

9.Firmware อัพเกรด กล่อง HDi
(สำหรับอัพเกรดเพื่อเพิ่มฟังก์ชั่น OTA ผ่าน Internet)

วีธีการอัพเกรดกล่อง HDi ผ่าน USB Thumb drive
(สำหรับอัพเกรดเพื่อเพิ่มฟังก์ชั่น OTA ผ่าน Internet)

1.      ดาวน์โหลดไฟล์จากเวป GMMZ
2.      ทำการโหลดไฟล์ ชื่อ “58-Gx6605s_GMM_20201207_OK-0464.zip”
3.      ทำการแตกไฟล์ และ Copy ไฟล์ที่ชื่อ “58-Gx6605s_GMM_20201207_OK-0464.bin” ใส่ใน USB Thumb drive
4.      นำ USB Thumb drive เสียบเข้ากล่อง HDi
5.      กด “Home” ที่รีโมท
6.      เลือก “Setting” และไปที่ “อัพเกรดผ่าน USB”
7.      เลือกไฟล์ชื่อ “58-Gx6605s_GMM_20201207_OK-0464.bin” และกดปุ่ม “OK” ที่รีโมท
8.      เครื่องจะทำการอัพเกรด (ห้ามปิดเครื่องขณะที่เครื่องกำลังอัพเกรด)
9.      รอจนเครื่อง Boot ขึ้นอีกครั้ง เป็นการเสร็จสิ้นการอัพเกรด

10. Firmware update DOPA channel V20

 วิธีกาs update Firmware สำหรับกล่อง HD Smile

*ใช้ได้กับกล่องรับสัญญาณ HD Smile เท่านั้น

1. Download Firmware จาก Website “flash_8m.bin”
2. เมื่อ Download File เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกจาก Folder
3. Copy File ที่แตกออกจาก Folder ใส่ USB (USB ต้อง Format เป็น FAT หรือ FAT32 ก่อน)
4. กดปุ่ม ปิด ที่หน้ากล่องรับสัญญาณ ถอดสายรับสัญญาณ
5. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับกล่องรับสัญญาณ
6. กดปุ่ม เปิด ที่หน้ากล่องรับสัญญาณ และกดปุ่ม CH- ที่หน้ากล่องรับสัญญาณค้างไว้ จนกว่าหน้าจอเครื่องรับจะปรากฎตัว “r” จากนั้นให้ปล่อยมือออกจากปุ่ม
7. ที่หน้าจอกล่องรับสัญญาณจะปรากฎ 00 จนถึง 100 (ข้อระวัง: ห้ามปิดเครื่อง หรือดำเนินการใดๆ ในขณะกำลังอัพเกรดข้อมูล)
8. กล่องรับสัญญาณจะ Reboot อัตโนมัติหลังจากที่อัพเกรดเสร็จสิ้น