*สีฟ้าสามารถรับชมได้ทุกกล่อง

*สีดำรับชมได้เฉพาะกล่อง HD ทุกรุ่น